1. – ZÁLEŠÁK, Jan. Diplomanti FaVU 2012. Katalog k výstavě praktických diplomových prací absolventů FaVU VUT v Brně, 30.6.–26.7.2012 v Domě pánů z Kunštátu. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2012, 100 s. ISBN 978–80–214–4531.

  – VI. Zlínský salon mladých 2012: společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let: 12/5-30/9/2012 = 6th Zlín Youth Salon 2012: joint exhibition of Czech and Slovak artists under 30. 1. vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. [30] s., 60 l. ISBN 978-80-85052-91-6.

  – Nina Michlovská. Anna Balážová a Katarína Hládeková: Soukromý urbanismus.
  Fotograf: Film. Fotograf07, o.s. v Praze. fotograf, 11/2012, #19, s. 46–47. ISSN: 1213–9602.

  – PTÁČEK, Jiří. Vždy sa mi ta predstava zdála lákavá, In: PTÁČEK, Jiří. 18. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2011, Být v krajině a malovat ji podle fotky. Mikulov. Město Mikulov, 2012, s.36–38. ISBN 978–80–7437–072-4.

  – PTÁČEK, Jiří. Ta krajina je podobná té, kterou se sama snažím uchovat si v paměti, In: PTÁČEK, Jiří. 18. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2011, Být v krajině a malovat ji podle fotky. Mikulov. Město Mikulov, 2012, s.42–43. ISBN 978–80–7437–072-4.

  – Ateliér #24/12: Mikulovská dílna 2012, 14-ti denník o současném umění.

 2. Časopis Fotograf

Anna Balážová ©